ล็อคป้องกันการผิดพลาดฟังก์ชันหลัก

- Nov 24, 2017 -

หน้าที่หลักของการต่อต้านการทำผิดพลาด (เรียกว่า "ห้าป้องกัน"):
①ป้องกันไม่ให้จัดหมวดหมู่ด้วยเบรกเกอร์
②ป้องกันจุดโหลดพร้อมกับสวิตช์แยก
③เพื่อป้องกันการแขวน (รวม) สายดิน (สวิตช์สายดิน)
④ป้องกันด้วยสายดิน (สวิตช์ grounding) เบรกเกอร์ (สวิตช์แยก)
⑤ป้องกันไม่ให้ค่าใช้จ่ายโดยไม่ได้ตั้งใจ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  • Miniature Breaker Lockouts
  • Breaker Lock บนอุปกรณ์
  • กุญแจล็อคแบบ Multi Lock ของอลูมิเนียม
  • อุปกรณ์ล็อควาล์ว
  • ล็อกวาล์ว
  • ชุดล็อคส่วนบุคคล