ล็อควาล์ว

- Nov 24, 2017 -

ล็อควาล์วส่วนใหญ่ใช้เพื่อล็อควาล์วเพื่อป้องกันความปลอดภัยของวาล์ว การประยุกต์ใช้ล็อควาล์วหรือไม่เกี่ยวข้องกับความสำคัญของการดำเนินงานที่ปลอดภัยวาล์วบางส่วนจะเปิดตามปกติบางวาล์วมักจะปิดซึ่งต้องพิจารณาความปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ผิดวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ออกแบบล็อควาล์ว

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  • Loto จะกุญแจ
  • คลิปหนีบหนีบ Circuit Breaker
  • ล็อคเบรคเกอร์
  • Hasps ล็อค
  • ชุดแฮ็กแท็ก Lockout สำหรับไนล่อนที่ไม่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า
  • ช่องล็อกแท็กออก